Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Shirika la Reli Tanzania

Treni za Masafa Marefu