Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Shirika la Reli Tanzania

Treni ya Mjini


NAULI

Dar es salaam-Pugu

Mtu Mzima: Tshs. 600

Mwanafunzi: Tshs. 100

Dar es salaam-Ubungo

Mtu Mzima: Tshs. 400

Mwanafunzi: Tshs. 100