Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Shirika la Reli Tanzania

Dira na Dhamira

.